Ochrana osobních údajů

Zásady práce s tvými údaji

VET NURSE ACADEMY, z.s., IČO: 19948221, se sídlem Dolejší 127, 252 26 Kosoř. Zapsaný spolek u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 78367

Kontaktní údaje: 
info@vetnurseacademy.cz

Zpracováváme některé osobní údaje. O tom jak a k čemu je zpracováváme se dočteš v tomto dokumentu. 

Zpracování osobních údajů upravuje hlavně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je VET NURSE ACADEMY, z.s., IČO: 19948221, se sídlem Dolejší 127, 252 26 Kosoř. Zapsaný spolek u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 78367 

I. Zpracování osobních údajů

  • V případě použití kontaktního formuláře na našich webových stránkách, e-mailu nebo jiné zprávy

Osobní údaje, které nám poskytneš při kontaktování nás pomocí formuláře na webu vetnurseacademy.cz, e-mailu nebo jiného komunikačního prostředku budeme zpracovávat v rozsahu v jakém jsi nám je poskytl/a v souvislosti s tvou poptávkou našich produktů a služeb. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, tvoje zpráva a další údaje, které nám vyplníš nebo předáš. Kontaktujeme tě díky nim pro další domluvu.

Na základě jakého právního předpisu? 
Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy (služby).

Jak dlouho budeme tvé údaje zpracovávat?
Pokud mezi námi nevznikne další spolupráce, tvé údaje budeme zpracovávat nejdéle šest měsíců od naší poslední komunikace.  

  • Zpracování osobních údajů v případě nákupu v případě nákupu našich produktů

Pokud si koupíš některý náš produkt, budeme pracovat s tebou vyplněnými údaji. Jde o fakturační údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa, pracoviště, datum narození a údaje o nákupu. 
Pro účely smlouvy, dodání produktů a služeb. Díky kontaktním údajům s tebou budeme v potřebných případech komunikovat (informace o zakoupených akcích, řešení reklamací a dotazů). Dále budeme tvé údaje zpracovávat pro splnění zákonných povinností (zejm. účetní a daňové účely).

Na základě jakého právního předpisu?
Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění našich povinností.

Jak dlouho budeme tvé údaje zpracovávat?
Celou dobu plnění naší služby a následných 10 let os posledního poskytnutí služby.

  • Newsletter

Na tebou uvedený e-mail budeme zasílat informace a novinky, které jsme si pro tebe připravily. 

Na základě jakého právního předpisu?
Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Jak dlouho budeme tvé údaje zpracovávat?
Dva roky po udělení souhlasu nebo od poslední koupě našich produktů či služeb. Z rozesílky se můžeš kdykoliv odhlásit kontaktováním nás na naší e-mailové adrese: info@vetnurseacademy.cz

  • Focení na vzdělávacích (offline) akcích

Na našich akcích pořizujeme fotografie. Chceme akce zachytit pro naše interní účely a také pro propagaci akcí na našich stránkách a sociálních sítích IG, LinkedIn a HeroHero.co

Na základě jakého právního předpisu?
Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování na základě tzv. oprávněného zájmu.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu 5 let od pořízení fotografií.
Pokud si nepřeješ být na fotografiích kontaktuj nás nebo našeho lektora na místě akce. 

II. Předávání osobních údajů třetím osobám
Používáme některé poskytovatele služeb, kteří se k tvým datům dostanou, protože nám pomáhají se zajištěním chodu VET NURSE ACADEMY.
Jedná se o:
– Fapi – objednávkový software
– firma, která nám dělá účetnictví 
– naši lektoři a další osoby, které nám pomáhají s organizací vzdělávacích akcí
– poksytovatel e-mailingové domény

Tvé osobní údaje zůstanou na území Evropské unie.

III. Zabezpečení osobních údajů
Veškeré osobní údaje, které nám poskytneš, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit 100% bezpečnost tvých osobních údajů, ve smyslu toho, že se k tvým údajům nedostane třetí osoba, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našeho bezpečnostního opatření. V této souvislosti ti zaručujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa nebo nebyl vystaven útoku. Prostě děláme maximum pro to aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým údajům. Naše bezpečnostní opatření pravidelně aktualizujeme.

IV. Poučení o tvých právech

Osobní údaje nám poskytuješ zcela dobrovolně. Máš právo se na nás kdykoliv obrátit a chtít informace jaké osobní údaje zpracováváme, vyžádat si k nim přístup a nechat je opravit nebo aktualizovat. Dále můžeš žádat omezení zpracování, v určitých situacích i výmaz osobních údajů a v určitých bodech máš právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy můžeš kdykoliv odvolat a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést kdykoli námitku. Máš právo být informován/a o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech. Svá další práva dohledáš v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 206/679.

Pokud máš k těmto informacím nebo ke svým osobním údajům dotaz, neváhej nás kontaktovat na naší e-mailové adrese: info@vetnurseacademy.cz
Pro zpracování osobních údajů nemáme jmenovaného pověřence pro oblast zpracování osobních údajů. 

Pokud máš pocit, že s tvými údaji nezacházíme dobře, máš právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 20.10. 2023.
Aktualizováno dne 8.12.2023